Make your own free website on Tripod.com
Antara laman web yang menarik mengenai Tamadun China adalah :

(1) Internet East Asian History Sourcebook (Buku sumber internet : Sejarah Asia Timur)
      http://www.fordham.edu/halsall/eastasia/eastasiasbook.html
      Pelbagai topik yang menarik boleh diperolehi daripada tapak internet ini, termasuk gambar-
      gambar berkenaan sejarah Cina. Antara perkara menarik adalah berkenaan dinasti-dinasti
      Cina seperti Shang, Chin, Han, Tang, Sung, Yuan dan Ming. Tokoh-tokoh dan maharaja-
      maharaja Cina, tapak-tapak arkeologi, Tembok Besar Cina, teknologi cina dan sebagainya
      boleh diperolehi.

(2) Culthural Origin : Yellow river Valley Cultures.
      (Asal-usul kebudayaan : Kebudayaan Lembah Sungai Kuning)
      http://www.fordham.edu/halsall/eastasia/eastasiasbook.html#cultural.origins
      Di sini gambar-gambar menarik seperti tulang "Peking Man", tapak-tapak arkeologi di
      Longshan, Yingshan dan Xia. Tulang ramalan (Oracle Bones), alat-alatan gangsa dan
      sebagainya boleh diperolehi.

(3) Chinese Cultural Studies : The Spirits of Chinese Religion, Article by Stephen F.Teiser.
      (Pengajian kebudayaan Cina : Kepercayaan masyarakat Cina).
      http://academic.brooklyn.cuny.edu/core9/phalsall/text/lopez.html
      Maklumat-maklumat mengenai Konfucianisme, Taoisme dan Buddha dapat diperolehi.

(4) The Interaction of Yin and Yang (Interaksi antara Yin dengan Yang)
      http://www.humanisties.ccny.cuny.edu/history/reader/yingyang.htm
      Penjelasan mengenai konsep Yin Yang boleh diperolehi.

(5) "The Worship of Ancestors" by W.A.P. Martin (Pemujaan Nenek Moyang)
      http://www.fordham.edu/halsall/mod/1900ancestors.html
      Penjelasan mengenai amalan pemujaan nenek moleh dijelaskan.

(6) The Coins of Ancient china (Matawang Cina Purba)
      http://hanwei.com/culture/coin.htm
      Catatan dan gambar mengenai penggunaan matawang oleh masyarakat Tamadun Cina.

(7) Chinese Dynasties-Chinese & World Chronology
      http://www.chinapage.com/dyna1.html
      Perbandingan antara kronologi dinasti-dinasti di China dengan kronologi peristiwa-
      peristiwa di tamadun-tamadun lain.

(8) Maps of Silk Road (Peta Jalan Sutera)
      http://www.chinapage.com/silkmap.html
      Peta-peta berkaitan Jalan Sutera boleh diperolehi.

(9) The Silk Road-A Short History (Jalan Sutera-Sejarah Ringkas)
      http://www.pages.com.cn/chinese_culture/silk.history.html
      Catatan ringkas mengenai peranan dan perkembangan Jalan Sutera.

(10) The Fall of the Silk Road (Kemerosotan Jalan Sutera)
        http://www.pages.com.cn/chinese_culture/silk/fall.html
        Catatan berkenaan kemerosotan Jalan Sutera

(11) The Silk Road : Caravans and Trade Routes
       (Jalan Sutera : Jalan Perdagangan)
       http://www.pages.com.cn/chinese_culture/silk/caravan.html
       Catatan berkenaan aktiviti perdagangan di Jalan Sutera.

(12) The Great Wall (Tembok Besar Cina)
        http://www.afn.org/~afn20372/pol/ex27.html
        Huraian mengenai Tembok Besar Cina-sebab pembinaannya dan perkembangannya

(13) Ancient China : Shang & Tang Objects - Bronzes of Ancient China
       (China Purba : Objek-objek Shang & Tang- Barangan Gangsa Cina Purba)
        http://www.users.bigpond.com/wernerschmidlin/ancientchina.html
        Mengenai kesenian Tamadun Cina khususnya dalam aspek pertandingan dengan
        menggunakan gangsa. Terdapat juga gambar-gambar hasil gangsa Tamadun Cina.

(14) Antieque Chinese Porcelain : Collector's Free Information Page (Tembikar China Purba)
        http://www.gothborg.com/
        Mengenai hasil tembikar Tamadun Cina. Terdapat gambar-gambar berkaitan tembikar Cina.

(15) Ancient China Index (Indeks China Purba)
        http://www.crystalinks.com/china.html
        Mempunyai link kepada bahagian-bahagian menarik berkenaan artifak, arkeologi,
        astrologi, ajaran Buddha, konfucianisme, Dinasti-dinasti China, ciptaan, matematik,
        muzik Cina, Tembok Besar China, kepercayaan, cop mohol dan lain-lain perkara
        berkenaan Tamadun China.

(16) Ancient Chinese Archeology and Artifacts
        (Arkeologi dan artifak China Purba)
        http://www.crystalinks.com/chinaartifacts.html
        Mempunyai maklumat mengenai tapak-tapak arkeologi, gambar tapak-tapak serta artifak-
        artifak yang dijumpai berserta penjelasan yang berkaitan.

(17) The Great Wall of China (Tembok Besar China)
        http://www.crystalinks.com/chinawall.html
        Mengenai pembinaan Tembok Besar China. Disertakan gambar-gambar menarik beberapa
        bahagian tembok tersebut.

(18) Chinese Inventions & Remedies (Ciptaan masyarakat Cina)
        http://www.crystalinks.com/chinainventions.html
        Mengenai beberapa ciptaan/teknologi yang dihasilkan Tamadun Cina contohnya bahan
        letupan, kompas, kertas, alat mengira, wang kertas, perubatan, cetakan dan sebagainya.
        Disertakan juga beberapa gambar menarik.

(19) Chinese Mathematic (Matematik Cina)
        http://www.crystalinks.com/chinamath.html
        Mengenai perkembangan matematik Cina. Ditunjukkan juga gambar-gambar berkaitan.

(20) Chinese Seals (Cop-cop Mohol Cina)
        http://www.crystalinks.com/chinaseals.html
        Mengenai penggunaan cop-cop mohol sejak Tamadun Shang di China. Disertakan juga
        gambar-gambar berkaitan.
 

Previous page

bar-013.gif (12979 bytes)