Make your own free website on Tripod.com

Antara tapak-tapak web menarik mengenai Tamadun Mesopotamia adalah seperti
berikut :

(1) Internet Ancient History Sourcebook : Mesopotamia.
     (Buku sumber internet mengenai Sejarah Purba : Mesopotamia)
     http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook03.html
     Tapak web yang mengandungi maklumat yang lengkap dan menyeluruh mengenai pelbagai
    aspek mengenai Tamadun Mesopotamia. Antaranya :
    -Kawasan Timur Tengah pada zaman tamaduan awal.
    -Kerajaan Sumeria (Epik Gilgamesh, Bahasa, Kesenian, Hubungan Sumeria dengan Indus)
    -Kerajaan Akadia, Babylon (Kod Hammurabi, kota, kepercayaan), Kassites, Hittites,
     Assyria dan Chaldea.
    -Kesenian dan seni bina
    -Matematik dan astronomi

(2) Photo Gallery of Ancient Mesopotamia (by K.C. Hanson)
      http://www.stolaf.edu/people/kchanson/photogal.html
      Tapak web ini mengandungi gambar-gambar yang diperolehi dari museum-museum di
      Eropah. Setiap gambar yang dimuatkan diberi penjelasan (apabila gambar berkenaan
      diklikkan) Antara gambar-gambar menarik adalah Arca Hammurabi, Batu-batu bersurat,
      Epik Gilgamesh, hasil-hasil tembikar serta bangunan-bangunan.

(3) Detroit Institude of Arts : Permanent Collection (Mesopotamia)
      (Institut Seni Detroit : Koleksi hasil-hasil kesenian Tamadun Mesopotamia)
      http://www.dia.org/collections/ancient/mesopotamia/mesopotamia.html
      Satu lagi tapak web yang dimuatkan dengan pelbagai gambar mengenai Mesopotamia
      khususnya bidang kesenian.

(4) The Origin and Development of Writing in Mesopotamia : An Economic Interpretation
      (by Arden Eby)
      (Asal-usul dan Perkembangan Tulisan di Mesopotamia : Satu interpretasi Ekonomi)
      http://www.teleport.com/~arden/writing.htm
      Teks mengenai asal-usul dan perkembangan tulisan Mesopotamia. Dihuraikan 3 aliran
      mengenainya iaitu aliran "Positivist", "Pragmatic generalization" dan "narrative-contingency".
      Terdapat juga senarai / contoh tulisan Mesopotamia dengan penjelasan.

(5) Ancient History Sourcebook: Code of Hammurabi
      http://www.fordham.edu/halsall/ancient/hamcode.html
      Teks Lengkap Kod Hammurabi

(6) Epic of Gilgamesh (verse version by Robert Temple)
      http://www.angelfire.com/tx/gatestobabylon/temple.html
      Teks epik gilgamesh dapat dibaca.

 

Previous page
bar-013.gif (12979 bytes)