Make your own free website on Tripod.com
Antara laman web yang menarik mengenai Tamadun Mesir adalah :

(1) Egypt World (Dunia Mesir)
      http://library.thinkquest.org/15924/
      Tapak web yang menarik dengan butir-butir mengenai pelbagai aspek Tamadun Mesir.
      Gambar-gambar menarik juga disertakan.

(2) Ancient Egypt webquest (laman seb Tamadun Mesir Purba)
      http://users.massed.net/~mdurant/AncientEgyptWebquest.html
      Murid-murid sekolah menengah boleh memperoleh maklumat mengenai pelbagai aspek
      Tamadun Mesir contohnya kehidupan harian orang Mesir, Mumia, hieroglif, Raja Tutankhamen,
      permainan orang Mesir dan pertemuan arkeologi di Mesir.

(3) The Discovery of The Valle of The Mammies (Perjumpaan di Lembah Mumia)
      http://www.us.sis.gov.eg/egyptinf/history/hawass/front.htm
      Di laman web ini, dipaparkan catatan dan gambar-gambar piramid, mumia dan kerja-kerja
      arkeologi yang dijalankan Dr. Zahi Hawass, Pengarah Piramid dan monumen di Giza.

(4) MsHos-McGrane's Grade 6 Sosial Studies Class: Ancient Egyptian Project Pages (Projek
      Tamadun Mesir Kelas Pengajian Sosial Gred 6 MsHos-McGrane)
      http://www.best.com/~swanson/egypt/egyptintro.html.
      Projek-projek yang meliputi pelbagai aspek kehidupan masyarakat Tamadun Mesir dengan
      lakaran serta gambar disertakan. Antara topik-topik menarik adalah seperti geografi lembah
      Sungai Nil, penduduk Mesir, firaun, tukang, petani, agama, mumia, tulisan, perubatan,
      kesenian/papyrus, piramid dan banyak lagi.
      Laman web ini juga mempunyak link ke tapak-tapak web lain yang mengandungi projek-projek
      ilmiah mengenai Tamadun Mesir.

(5) Track Star: Ancient Egypt for Students.
      (Tamadun mesir bagi pelajar)
      http://wwwtrackstar.scrtec.org/main/display.php3?Opton=text&track_;d=24
      Objektif laman web ini adalah untuk membolehkan pelajar mengkaji dengan lebih mendalam
      mengenai beberapa aspek Tamadun Mesir dan bandingkannya dengan masyarakat masa kini.
      Antara perkara yang diberi tumpuan adalah piramid di Giza, Sphinx, proses membuat munia
      dan proses membuat kertas.

(6) Ancient Egypt (Urbana Middle School, Illinois; Classroom Activities)
      Mesir Purba (Aktiviti kelas di Sekolah Urbana, Illinois)
      http://www.cmi.kiz.il.us/Urbana/projects/AncientCiv/egypt.html
      Tapak yag memaparkan beberapa perkara menarik seperti lukisan orang Mesir, corak perkebumian
      Mesir (Mumia), kamus Mesir, tuhan-tuhan Mesir Purba dan permainan masyarakat Mesir.

Previous page

bar-013.gif (12979 bytes)