Make your own free website on Tripod.com

TAMADUN ROM

 

mapRom4.jpg (161316 bytes)

Empayar Rom k.117 SM: Pada tahap penyebarannya yang terluas di bawah Trajan

Tamadun Rom juga merupakan tamadun yang agung. Rom berkembang pesat apabila Julins Caesar berjaya membina empayar yang luas dan Tamadun Rom mencapai kemuncaknya pada zaman Maharaja Agustus Caesar.

augustusRom.gif (14856 bytes)


Dari segi sumbangan, Rom sememangnya banyak memberi sumbangan dalam bidang-bidang berikut :

(1) Politik-memperkenalkan sistem republik dan konsep-konsep seperti Censor, veto
      dan sebagainya.

(2) Undang-undang : Undang-undang menjadi asas sistem perundangan British yang luas
      diamalkan kini.

(3) Seni bina : Seni bina Greco-Roman memang berpengaruhi khususnya dalam binaan
      klasik.

ruinsRom.gif (18592 bytes)

(4) Kejuruteraan : Masyarakat Tamadun Rom maju dalam pembinaan jalanraya, pancutan
      air, saliran air (aqueduct) dan pelabuhan.

Next page