Make your own free website on Tripod.com

TAMADUN YUNANI

PYunani.gif (14246 bytes)

Tamadun Yunani Purba k.500 SM: Yang menjadi asas tamadun barat masa kini

 

Latar belakang : Muka bumi Yunani bergunung-ganang dengan persisiran pantainya yang berteluk-teluk, jadi kegiatan utama penduduknya adlah perikanan dan perdagangan.

Masyarakat Yunani tidak bersatu dan persaingan sentiasa berlaku di antara negara-negara kota, antaranya Athens, Sparta, Corinth, Thebes, Olympia dan Argos.

Iskandar Zulkarnain (Alexander the Great) main peranan penting menyatukan Yunani serta membina empayar Yunani yang luas.

Zues.jpg (22973 bytes)

Sumbangan Tamadun Yunani

(1) Politik : Sistem demokrasi diperkenalkan Athens

(2) Perundangan : Wujudnya mahkamah undang-undang berjuri.

(3) Falsafah : Antara tokoh-tokoh falsafah Yunani yang terkenal adalah Socrates, Plato,
      Aristotle, Epicurus dan Zeno.

(4) Sains dan Matematik : Antara tokoh-tokoh Yunani yang terkenal dalam bidang-bidang
      ini ada Pythagorus, Achimedes, Hippocrates ("Bapa Perubatan") dan Hipparchus.

(5) Kesusasteraan : Homer merupakan pujangga Yunani yang agung yang hasilkan epik
      "Illiad" dan Odyssey".

(6) Sukan : Sukan Olimpik berasal di Yunani

 

Next page