Make your own free website on Tripod.com

Antara laman-laman web yang menarik berkaitan Tamadun Yunani adalah

(1) Ancient Greek (Hellenic) Sites on The World Wide Web (Tapak Web Berkaitan Tamadun
      Yunani)
      http://www.showgate.com/medea/grklink.html
      Tapak web mega dengan li ke pelbagai tapak lain yang berkaitan Tamadun Yunani,
      contohnya peta, gambar, tek dan sebagainya. Antara link yang menarik adalah Ptolomy :
      the Geographer
      (Ptolemy : Ahli Geografi) di mana peta-peta Ptolemy disertakan.
      (/history/index/europe/ancient_rome/E/Gazetteer/Period/Roman/Texts/Ptolemy/home.html)

(2) Perseus Image Browser (Laman web Bergambar Perseus)
      http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/inbrow
      Dalam laman web ini lebih kurang 154 gambar hasil-hasil tembikar Tamadun Yunani dapat
      dilihat.

(3) Maps of Greece (Peta-peta Yunani)
      http://www.virginia.edu/cla/clgrkmap.htm
      Mengandungi peta tempat-tempat berkaitan Tamadun Yunani.

(4) Archeology, Building and Artifacts of Ancient Greece (Arkeologi, bangunan dan artifak
      Tamadun Yunani)
      http://www.tulane.edu/lester/text/western.Architect/Greece/Greece.html
      Laman ini mengandungi gambar-gambar menarik seperti tapak-tapak arkeologi, seni bina,
      bangunan serta artifak Tamadun Yunani. Antara gambar menarik adalah Tiang Doric, Tiang
      Corinthian, Stadium, Acropolis dan banyak lagi. Cuma klik untuk dapatkan text dan gambar.

(5) The Olympian Gods (Dewa-dewa Yunani)
      http://web.uvic.ca/grs/bowman/myth/gods.html
      Gambar dan teks mengenai tuhan-tuhan Yunani boleh diperolehi, contohnya Apollo, Zeus
      dan banyak lagi.

(6) Ancient Greece (Yunani Purba)
      http://www.princeton.edu/~markwoon/myth./myth-maps.html
      Mengandungi 2 peta : Satu mengenai lokasi-lokasi Tamadun Yunani yang penting (Gunung
      Olympia, Athen, Troy, Sparta, Corinth, Thebes dan banyak lagi). Satu lagi merupakan peta
      lakaran oleh manusia Tamadun Yunani.

(7) Jason's Web Site on Ancient Greek Science-Influences on Western Civilization (Tapak Web
      Jason berkaitan Pengaruh Sains Yunani ke atas Tamadun Barat).
      http://members.tripod.com/~JFrazz9/index.html
      Link ke pelbagai teks dan maklumat berkaitan Tamadun Yunani antaranya pertanian,
      astronomi, Aristotle, sains bumi, matematik, perubatan dan sebagainya.

(8) Greek literature, ancient : Early Writings (Ksusasteraan Yunani Purba : Penulisan Awal)
      http://kids.infoplease.lycos.com/ceb/ent/A0858482.html
      Hasil kesusasteraan Homer seperti Illiad dan Odyssey serta hasil-hasil kesusasteraan Yunani
      yang lain boleh diperolehi.

(9) The Ancient Greek World-Greek Religion (Dunia Yunani Purba-Kepercayaan Masyarakat
      Yunani)
      http://www.museum.upenn.edu/Greek_world/Religion_death/Religion_index.html
      Catatan mengenai kepercayaan dan agama masyarakat Tamadun Yunani

(10) Foundations : Ancient Greek Philosophy. Asas Falsafah Yunani Purba)
      http://ios.org/pubs/F_ancphi.asp
      Catatan mengenai perkembangan falsafah Yunani yang ditulis oleh George Brakos, Profesor
      Fasafah Marish College.

(11) Ancient Greek Science (Sains Yunani Purba)
       http://www.angelfire.com/ca5/ancientgreecescience/
       Mengandungi gambar dan catatan berkenaan ahli-ahli Sains Yunani seperti Archemedes,
       Hippocrates, Pythagorus dan banyak lagi tokoh lain.

(12) Ancient City of Athens (Kota Purba Athens)
        http://www.indiana.edu/~kglowack.athens/
        Arkib yang mengandungi gambar-gambar peninggalan dan senibina. Merupakan laman
        sumber untuk pelajar arkeologi, ketamadunan, bahasa dan sejarah di Universiti Indiana.

(13) Online Coin Catalog from the Museum of Fine Arts, Boston (Katalog Duit Syiling)
        http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/image?lookup=1997.03.0523
        Di tapak laman web ini anda akan dapat lihat gambar-gambar duit syiling Tamadun Yunani

(14) Art and Archeology-Greek (Seni dan Arkeologi Yunani)
        http://www.perseus.tufts.edu/art&arch.html
        Satu koleksi gambar objek-objek seni, tapak srkeologi dan bangunan. Sejumlah besar
        gambar iaitu 523 gambar duit syiling, 1548 gambar tembikar, 1400 arca, 179 tapak
        arkeologi dan 381 bangunan boleh diperolehi. Setiap item disertakan dengan butiran
        mengenainya. Tapak ini juga dilinkkan ke Muzium Berlin, Museum Seni Universiti
        Harvard dan sebagainya.

(15) Perseus Table of Contents. Greek and Roman Materials
        (Bahan-bahan kesusasteraan Yunani dan Rom)
        http://www.perseus.tufts.edu/Texts.html
        Karya-karya kesusasteraan dan falsafah Yunani yang dihasilkan Aristotle, Herodotus,
        Homer, Plato dan lain-lain boleh dibaca.

(16) The Olympic Games (Sukan Olimpik)
        http://www.perseus.tufts.edu/olympics/
        Gambar-gambar dan maklumat mengenai sukan olimpik purba dan moden boleh diperolehi
        (contohnya jenis sukan, tapak sukan olimpik, semangat sukan olimpik dan cerita-cerita
        berkaitan.

 

Previous page

bar-013.gif (12979 bytes)