Make your own free website on Tripod.com

TAMADUN MESOPOTAMIA
 

PMes.gif (292522 bytes)

Tamadun Purba Mesopotamia k.3500-538 SM: Bermula dengan Sumeria, diikuti oleh Babylonia dan Assyria


Lokasi : Sekitar Sungai Tigris dan Sungai Euphrates

Bandar dan kota penting : Ur, Urech, Kish

Bahasa dan tulisan : Cuneiform (berbentuk pepaku)

Kerajaan : Pada peringkat awal setiap kota mempunyai kerajaan berasingan. Kemudian wujud
kerajaan-kerajaan yang besar seperti - Kerajaan Sumer
- Kerajaan Amorites
- Kerajaan Assyria
- Kerajaan Parsi

Tokoh-tokoh penting : Raja Hammurabi (Kod Hammurabi)
( Kota Babylon)

Teknologi : Layar kapal, sistem pengairan, pokok sebagai penghalang angin, roda, seni bina,
arca, tembikar.

Kesenian dan kesusasteraan : Epik Gilgamesh, ukiran batu (Patung dan arca Raja-raja
Mesopotamia)

vase.jpg (3636 bytes)              gudea.jpg (3480 bytes)
 

dragon.jpg (12840 bytes)

arrow1.gif (1318 bytes)