Make your own free website on Tripod.com

 
Antara laman wab yang menarik berkenaan Tamadun Rom adalah :
 

(1) Internet Ancient History Sourcebook : Rome (Sumber Sejarah daripada internet
      berkaitan Tamadun Rom)
      http://www.fordham.edu/halsall/ancient/asbook09.html
      Laman web yang mempunyai link kepada pelbagai tajuk berkaitan Tamadun Rom
      contohnya orang Etruscans, pembinaan empayar Rom, Undang-undang Rom,
      Kesusasteraan rom, seni dan seni bina Rom, cara hidup masyarakat Rom dan banyak lagi.

(2) Rome : Republik to Empire - by Prof. Barbara F. Mc.Manus
      (Rome : Dari Republik ke Empayar)
      Tapak web yang mempunyai link kepada banyak aspek Tamadun Rom.
      http://www.vroma.org/~6mcmanus/romanpages.html
 

(3) Ancient Rom - Tamadun Rom Purba
      http://www.ghgcorp.com/shelter/rome/latin2
      Tapak web ini mempunyai banyak maklumat mengenai Rom seperti peta Roma,
      arkeologi, seni bina dan sebagainya. Ia juga mempunyai link ke pelbagi aspek
      berkenaan dengan Tamadun Rom zaman purba. 


  Previous page

bar-013.gif (12979 bytes)